OSTATNÍ-NEZAěAZENÉ

Okolí Plzný
Jedná se o  podstavec nýmeckého radiolokátoru  Würzburg-Riese. Radiolokátor byl vyu×íván Luftwaffe k obraný vzdušného prostoru nad Plzní.
Jedná se o  podstavec nýmeckého radiolokátoru  Würzburg-Riese. Radiolokátor byl vyu×íván Luftwaffe k obraný vzdušného prostoru nad Plzní.
Jedná se o  podstavec nýmeckého radiolokátoru  Würzburg-Riese. Radiolokátor byl vyu×íván Luftwaffe k obraný vzdušného prostoru nad Plzní.
Jedná se o sklad pohonných hmot u bývalého vojenského letištý na Borských polích.