Kryt Škoda K1000 


(stav 03/16)


...

šatny...

předsálí

předsálí

kinosál...

...

...

...

...

...

předsálí

...

malý sál

...

...

...

...
sklad/dílna....

...

...

...

promítací kabina...už neníFXA03 Filmtechnika Budapestlehce vlhký rozvaděč

FVZ

...

...

...kotel

akumulátorovna

exit

...

Zpět