KRYTY

Období 2. světové války (1938-1945)
Luftschutz   „LSR“ (Luftschutz-raum)
ŠKODA ETD Doudlevce -Luftschutz 1938-45
-mělo být
 záložní VS-SM-CO
ŠKODA Borská
-650 osob
-Luftschutz 1938-45
-CO 

ŠKODA Břeňkova
-Luftschutz 1938-45
-CO 
-zatopený
ŠKODA Jižní
-Luftschutz 1938-45
-CO 

Hlavní nádraží ČD - východně od staniční budovy -Luftschutz 1938-45
-zrušen 04/2015
Hlavní nádraží ČD - západně od staniční budovy -Luftschutz 1938-45
-zrušen 02/2017
Hlavní nádraží ČD - násep od Americké ul.  -Luftschutz 1938-45
-CO
U plynárny - Doudlevecká ul. -Luftschutz 1938-45
-CO
U řeky - Doudlevce -Luftschutz 1938-45
-CO
Před Prazdrojem -Luftschutz 1938-45
-CO
-zrušen 2007
Sídliště Berlín -Luftschutz 1944
-CO
-původně dva totožné
  kryty, jeden zrušen
Jízdecká ul.
-Luftschutz 1938-45
-CO
-zrušen 2013
Hotel CD Karlovarská třída -protiletadlový
-Luftschutz 1944
-CO
Období Studené války (1947-1991)
Velitelské objekty
3B ul. Pod Záhorskem -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1953
-PVS-CO města/kraje
Jihozápadní dráha VS-ČSD
Stará vodárna Homolka -protiatomový 4. tř
-ČSSR 1945-89
-záložní VS-VDS-CO
ZOO - Botanická zahrada -vinné sklepy
-po válce
 upraveno na 4. tř
-záložní VS-ZDRS-CO
-asi do r. 1963
-dnes expozice ZOO
Záchranná služba Bory -protiatomový 3. tř
-150 osob
-ČSSR 
-záložní VS-ZDRS-CO
-asi od r. 1963

Radnice -protiatomový 5. tř
-150 osob
-ČSSR 1945-89
-záložní VS-RMS-CO

Jižní -protiatomový 4. tř
-ČSSR 1945-89
-záložní VS-PS-CO
Sklady potravin -protiatomový 5. tř
-ČSSR 1945-89
-záložní VS-ZS-CO
ŠKODA  12BV -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1945-89
-4000 osob
- VS-CO ŠKODA
Hlavní nádraží ČD - pod starou výpravní budovou -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-záložní VS-CO ČD
-zrušen 03/2015
FN Lochotín -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-VS
Telekomunikační budova Plzeň -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-VS
Telekomunikační budova Plzeň - hlavní VS -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-záložní VS-SPJ-CO 
Speciální dvouúčelové úkryty sloužící k ochraně obyvatel/zaměstnanců
ŠKODA  K1000/3-25 -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1945-89
-1000 osob
-CO 
-kino
ŠKODA K600/2 -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1945-89
-600 osob
-CO 
-kino
ŠKODA  K600/3 109 -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1945-89
-600 osob
-CO 
-kino
Podchod u nádraží ČD -protiatomový
-ČR 1993
-CO
-slouží jako podchod

FN Lochotín - (dopravní chodba) -protiatomový
-ČSSR 1979-89
-CO
-dopravní chodba

ZČU -protiatomový
-ČR 1993
-CO
-garáž/sklad
Ostatní úkryty sloužící k ochraně obyvatel/zaměstnanců
ŠKODA K150 HZS -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-150 osob
-CO
ŠKODA  K600 3-1 -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1945-89
-600 osob
-CO 
-dnes střelnice
ŠKODA Gastro -protiatomový 3. tř
-ČSSR 1986
-600 osob
-CO
ŠKODA závod BRUSH Doudlevce -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO 

Tiskárna   -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO 
FN Bory - Infekční odd. -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
Plzeňská papírna -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
BD - Slovanská 111 -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
BD - Brojova -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
Plzeňský kraj - ostatní
Nový  Dvůr u  Holýšova -Luftschutz 1938-45
-CO
Železárny Hrádek u Rokycan -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
-zrušen
Dobřany - nádraží  ČD -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
Dobřany - stráň -Luftschutz 1938-45
-CO
Sklepení opuštěné továrny -protiatomový
-ČSSR 1945-89
-CO
Vojenské ČSLA - AČR (Plzeň a okolí)
Velitelské
Letiště Líně  -protiatomový
-ČSLA 1945-89
-VS
Kasárna Bory -protiatomový
-ČSLA 1945-89
-VS
-zrušen 2019
Letiště Lhota 7x UŽ6 1xVS 
(startovací dráha)
-protiatomový 
-ČSLA 1945-89
-záložní VS
Mladotice -protiatomový
-ČSLA 1945-89
-VS 10.LA
UŽ6 Božkov
VEČ 3080
-protiatomový UŽ6
-ČSLA 1945-89
-TRHS
UŽ6 Chlum
VEČ 3062
-protiatomový UŽ6
-ČSLA 1945-89
-TRHS
UŽ 6 Krkavec
VEČ 3089
-protiatomový UŽ6
-ČSLA 1945-89
-TRHS
Letiště Líně 3x UŽ6 -protiatomový 
-ČSLA 1945-89
UŽ6 Křížový vrch
VEČ 3085
-protiatomový 
-ČSLA 1945-89
-TRHS
UŽ6  Štipoklasy -protiatomový 
-ČSLA 1945-89
-v bývalém voj. prostoru
Dokumenty
Příručka pro budování protiradiačních úkrytů svépomocí obyvatelstva


Celkově je na území města Plzně vybudováno 144 stálých úkrytů o celkové kapacitě 39.585 ukrývaných osob. Uvedené počty jsou souhrnem úkrytů v obytné zástavbě, výrobních závodech, objektech infrastruktury a školách, přičemž v majetku města je z tohoto počtu pouze 58 stálých úkrytů o kapacitě 11.480 ukrývaných osob. Rozhodující počet stálých úkrytů je na území obvodu Plzeň 2 - Slovany.  Zdroj: Město Plzeň